Struktur Organisasi

YAYASAN
Ketua Pembina : Fauzie Salim Martak
Anggota Pembina : - Mohammad Saleh bin Thalib
    - M. Arif Salim Martak
Ketua Pengurus : Ir. Abdulkadir M. Baradja
Sekretaris Pengurus : Ir. Shakib Abdullah. MBA
Bendahara Pengurus : Lutfi Basmeleh
Pengawas : Ustadz Muhammad Sholeh Drehem
     
     
DIREKSI
Direktur : Drs. Istiqlal Arif Lazim
Sekretaris : M. Priyanto, S.Si
Bendahara : Junaidi Hasyim, S.Kom
Koord. Agama : - Ustadz Wafi Marzuqi Ammar, Lc, MA
    - Ustadz Afifudin, S.Ag, M.Pd.I
Staff : - Agus Wijayanto, A.Md
- Abdul Aziz, S.E
- Yuda Wijaya, S.Kom
- Andi Supriyana
     
     
SUSUNAN KEPENGURUSAN SEKOLAH
Kepala PG – TK : Fanniyah Arifah, S.Pd
Wakil Kepala PG – TK : Hilaliyati, S.Pd
     
Kepala SD : M. Ridwan, S.Ag
Wakil Kepala SD : - Miswanto, S.Pd, M.Pd
- Suda'i, S.Pd
- Nurul Endah A, S.Pd
     
Kepala SMP : M. Ainur Rohim, S.Ag
Wakil Kepala SMP : - Dody Amin S, S.Pd
- Fariz Kuddah, S.Pd
- Aisyah Rachmawati, S.Pd
     
Kepala SMA : Saidah Bamahry, S.Pd
Wakil Kepala SMA : - Dra. Afifah Thalib
- Saiful Malik, S.Pd
- Luluk Ubaidah, S.Pd
     
Kepala SMK : Drs. Turiyono
Wakil Kepala SMK : - Ni'mah Attamimi, S.Pd
- Iffah Khadijah, S.Pd                                                                                                              
    - Iis Mariati, S.Hum